Välkommen till Ahnell & Partner

Ahnell & Partner vill med kunskap, engagemang och närhet erbjuda, inte bara en trygghet i korrekta siffror, utan även andra mervärden för våra kunder.

Ahnell & Partner bedriver redovisning- och revisionsverksamhet med kontor i Hässleholm.

Vår målsättning är en långsiktig affärsrelation med våra företagare.

Vi tror på ett nära och direkt samarbete, vilket gör oss till Din lättillgängliga kompetens med en fast förankring i de lokala förhållandena.

Med Ahnell & Partner har Du alltid kunskap nära till hands.

Ahnell & Partner är en byrå inom FAR.

Ahnell & Partner Revisionsbyrå AB är en medlem i det globala nätverket för Baker Tilly International Ltd. Medlemmarna är separata och oberoende juridiska personer.
Ahnell & Partner Revisionsbyrå AB är även delägare i Baker Tilly Sverige AB, som är vår gemensamma kanal för att driva den övergripande utvecklingen av nätverket och verksamheten på nationell basis.

Goda råd är nära - dra nytta av det!

Ahnell & Partner

Revisionsbyrån har funnits sedan 1971 då Ingmar Ahnell startade konsult- och revisionsverksamhet i Hässleholm. Hans Ahnell tog över ledningen 1985 och var till och med 2002 ensam ägare till revisionsbyrån.Verksamheten bedrevs till och med 2001 i centralt belägna lokaler på Åkaregatan i Hässleholm. Januari 2002 flyttade byrån till större lokaler på området Gäddastorp vid Hässleholms västra infart. Idag ägs byrån med lika delar av Magnus Wiberg, Lars-Olof Martinsson och Jörgen Nilsson.

Ahnell & Partner har uppdrag från en mängd olika verksamhetsområden. Mer än 800 företag anlitar våra tjänster. Det är allt från små och medelstora familjeföretag till större bolag med lokal förankring. Vi månar om en god kundrelation med ett nära samarbete. Hos Ahnell & Partner får du en långtgående ekonomisk rådgivning. Råd som är vakna för bästa sättet att tjäna pengar och utveckla ditt företag.

Behandling av personuppgifter