Tillsammans utvecklar vi ditt företag

Redovisning

service

Redovisning

Små och nya företag har sällan lyxen att ha omfattande ekonomifunktioner i egen regi. Dagens utveckling som sker inom ekonomiområdet kan medföra nya utmaningar och risker.

Ahnell & Partner erbjuder redovisningstjänster som är anpassat efter varje företags specifika behov. Vi hjälper små och medelstora företag med allt från löpande redovisning till kvalificerad rådgivning i enstaka frågor. Vi erbjuder även våra kunder löneadministration, upprättande av årsredovisningar och bokslutsarbete enligt gällande lag och god redovisningssed. Våra redovisningskonsulter arbetar i enlighet med REKO, svensk standard för redovisningstjänster. Detta är ett absolut krav för att kunna säkerställa hög kvalitet i våra redovisningstjänster.

Vi på Ahnell & Partner bokför både i det traditionella Visma Administration och i det mer moderna webbaserade Fortnox. Med Fortnox kan du sköta din bokföring flexibelt och effektivt vart du än befinner dig i världen. Allt du behöver är en valfri dator med internetuppkoppling. All säkerhetskopiering, lagring och uppdateringar sker i molnet. Programmet är utbyggbart i takt med din egen tillväxt och du kan själv välja hur mycket du vill sköta själv och vad du vill ha hjälp med oss på byrån. Fortnox erbjuder bokföring, lön, order, fakturering, arkivplats och mycket mer.

Allmänna villkor om rådgivning och andra tjänster – Version 2022:1

Skatter

service

Skatter

En välplanerad skattestrategi kan vara en stark kraft för att hjälpa företag att möta sina finansiella och operativa mål, men förändrade regler och lagar för efterlevnad gör skatteområdet svårt.

Ahnell & Partner följer noggrant utvecklingen inom skatteområdet. Förutom att vi ser till att du som företag betalar rätt skatt erbjuder vi dig som kund hjälp med företags- och privat beskattning, deklarationer, löpande skatterådgivning, momsrådgivning samt annan kvalificerad skatterådgivning.

Där vår kunskap inte räcker till har vi kontakt med flera specialister inom skatterätt som vi kan bolla och samarbeta med.

Revision

service

Revision

Oavsett om ett företag är litet eller stort är det viktigt att alla intressenter - långivare, investerare, kunder och andra - har förtroende för den finansiella rapporteringen.

Ahnell & Partner är en byrå inom FAR för att ge en förtroendegivande bild av ditt företag. Våra revisorer innehar stor kompetens att identifiera problem för att kvalitetssäkra ditt företags ekonomiska information. Vårt gemensamma intresse är kvalitet och effektivitet i revisionsinsatserna.

Allmänna villkor om revision – Version 2022:1

Rådgivning

service

Rådgivning

I tider av snabb tillväxt står organisationer och privatpersoner inför en mängd av frågor i förhållande till sina strategiska mål. Oavsett om det gäller ett mindre eller medelstort företag, kan det kräva specialiserade resurser för ett långsiktigt projekt eller en stor kompetens att ta itu med en komplicerad fråga.

Ahnell & Partner erbjuder personal med en stor kompetens som är dedikerade att hjälpa organisationer att ta itu med många olika utmaningar som följer av tillväxt, ekonomiska frågor eller kriser. Vi arbetar nära ditt företag för att identifiera och genomföra effektiva lösningar för att hjälpa din organisation att optimera lönsamheten och tillväxt, hantera risker och efterlevnad. Vi erbjuder även hjälp med nybildningar av företag, ägarfrågor, värdering av företag, bolagsstrukturfrågor och frågor vid generationsskiften och mycket mer.

Allmänna villkor om rådgivning och andra tjänster – Version 2022:1